Najczęściej kupowane

 • TM-190
  TM-190

  Unikalny, kompaktowy miernik pola magnetycznego oraz elektycznego...

  699,87 zł
 • TP-03
  Sonda temperatury TP-03

  Sonda do szybkich i precyzyjnych pomiarow powietrza szczególnie w trudno...

  30,75 zł
 • TM-191
  TM-191

  Przenośny cyfrowy miernik natężenia pola elektromagnetycznego w...

  343,17 zł
 • TP-04
  Sonda temperatury TP-04

  Sonda dotykowa o małej bezwładności temperturowej, doskonała do szybkich...

  172,20 zł
 • TM-305U
  TM-305U

  Rejestrator temperatury i wilgotności z pamięcią 50 000 wyników, złącze...

  429,27 zł
 • TM-195
  TM-195

  3-osiowy miernik natężenia pola w zakresie częstotliwości radiowych i...

  601,47 zł
 • TP-02
  Sonda temperatury TP-02

  Sonda zakończona płaskim kółkiem, świetna do pomiaru temperatury...

  159,90 zł
 • Sonda temperatury TPC-04
  Sonda temperatury TPC-04

  Sonda typu K (NiCr/NiAL) do termometrów z wejściem K do szybkich i...

  159,90 zł
 • DT-311N
  DT-311N

  Termometr 1-kanałowy, szybki, sonda typu K, zakres temperatury -200 ºC...

  0,00 zł
 • TM-192D
  TM-192

  Przenośny cyfrowy 3-osiowy miernik natężenia pola elektromagnetycznego w...

  613,77 zł

Informacja

Nowe produkty

 • Miernik pola elektromagnetycznego TF2
  Miernik pola elektromagnetycznego TF2

  Czuły, szybki miernik pola magnetycznego oraz elektrycznego niskich...

  998,99 zł
 • Licznik jonów w powietrzu AIC2
  Licznik jonów w powietrzu AIC2

  Mierzy ilość dodatnich i ujemnych jonów w powietrzu. Posiada dwa zakresy...

 • Center 521
  Center 521

  Dokładny, czterokanałowy termometr z możliwością zapisu danych w pamięci...

  1 340,70 zł
 • Center 520
  Center 520

  Dokładny, czterokanałowy termometr z możliwością zapisu danych w pamięci...

  848,70 zł
 • Center 378
  Center 378

  Dokładny, wysokostabilny uniwersalny termometr. Przeznaczony do pracy w...

  885,60 zł
 • TM-190
  TM-190

  Unikalny, kompaktowy miernik pola magnetycznego oraz elektycznego...

  699,87 zł
 • TM-195
  TM-195

  3-osiowy miernik natężenia pola w zakresie częstotliwości radiowych i...

  601,47 zł
 • TM-192
  TM-192

  Przenośny cyfrowy 3-osiowy miernik natężenia pola elektromagnetycznego w...

  613,77 zł

Promocje

Brak promowanych produktów w tym momencie.

Ostatnio przeglądane

 • NHT 310
  NHT 3D

  NHT - 3D profesjonalny miernik , w...

Nowy NHT 310 Zobacz większe

NHT 3D

NHT - 3D profesjonalny miernik , w szczególności przeznaczony do oceny zagrożenia na działanie różnych częstotliwości w paśmie 5 Hz - 400 kHz. Miernik pozwala na analizę sygnału w dziedzinie czasu i częstotliwości. Dzięki zastosowaniu cyfrowych filtrów, znacznie zwiększono odporność przyrządu, na zakłócenia sygnałów o innych  częstotliwościach niż  aktualnie mierzone.

Więcej szczegółów

Więcej informacji

PREZENTACJA PRODUKTUMiernik NHT-3D jest potężnym narzędziem przeznaczonym do wykonywania pomiarów w paśmie 0-40 GHz. Dodatkowo zapewnia  dokładne pomiary i analizy ELF  pól elektromagnetycznych, o złożonych  przebiegach, odbiegających zdecydowanie od idealnej sinusoidy w paśmie 5-400 kHz. Miernik pozwala na analizę sygnału w dziedzinie czasu i częstotliwości, przy zastosowaniu specjalnych algorytmów obliczeniowych. Dzięki temu można przekonać się, jakie częstotliwości składowe, ich amplitudy, mają wpływ na ostateczny kształt (przebieg) sygnału. Wartość ,, ważona szczyt" jest wyznaczana zgodnie z wytycznymi INCIRP 2010. Metoda  ważonej wartości szczytowej w dziedzinie czasu, jest metodą odniesienia zalecaną w dyrektywie o polach elektromagnetycznych. Jednocześnie można określić wskaźnik narażenia, przedstawiający obserwowane narażenie, podzielone przez poziom graniczny.
Miernik ma ,,wpisane" wartości graniczne(zmieniające się w funkcji częstotliwości) dla: ludności, pracowników o małym stopniu zagrożenia, pracowników o dużym stopniu zagrożenia, dla kończyn. Przyjęte wartości zgodne są z wartościami wynikającymi z aktualnej dyrektywy 2013/35 i wytycznych INCIRP (dla ludności).


Miernik wyposażony jest w filtry cyfrowe przydatne do odcięcia tych częstotliwości, które nie interesują operatora. Można ,,wyciąć'': składową stałą, składową 50 Hz, częstotliwości powyżej 1 kHz, częstotliwości powyżej 20 kHz, częstotliwości powyżej 400 kHz. Można stosować różne kombinacje filtrów, w zależności od pasma i stosowanej sondy. Szczególnie interesująca jest funkcja tłumienia częstotliwości 50 Hz ( również dla sond wysokiej częstotliwości). Funkcje filtrów zwiększają odporność elektromagnetyczną miernika na zakłócenia zewnętrzne.  
Przyrząd może pracować w dwóch trybach:
-selektywny (w paśmie 0- 400kHz) analiza w domenie czasu i częstotliwości, zmiana szerokości badanego pasma, zmiana parametrów granicznych charakterystycznych dla typu zagrożeń, włączanie filtrów, wyliczanie charakterystycznych wskaźników charakteryzujących stosunek mierzonych sygnałów do wartości granicznych, wartości chwilowych maksymalnych, średnich itp
-szerokopasmowy ( w paśmie 100kHz-40GHz)
Miernik może pracować całkowicie samodzielnie rejestrując pojedyncze pomiary, sekwencje pomiarów ( do 29 sekwencji, w pamięci można zapisać 245760 próbek), temperaturę, czas, współrzędne GPS. Można podświetlić ekran, sygnalizować przekroczenie ustawionych wartości maksymalnych,, zmieniać jednostki pomiarowe. 


Za pomocą przewodu światłowodowego można połączyć miernik z laptopem lub tabletem i sterować zdalnie szeregiem jego funkcji. Można  dodatkowo zmieniać ustawienia fabryczne ( interwały między pomiarami, czasu zapisu, odstępu od startu itp).
Oprogramowanie umożliwia pobranie zapisanych danych z miernika, kasowanie danych, przedstawianie danych w formie tabelarycznej, graficznej, wydrukowania, eksport w formie obrazu, bitmapy, lub jpg. Dane mogą być również eksportowane do programu Microsoft Exel.
Wyniki można zaprezentować na wykresie w funkcji czasu.
Gdy miernik jest podłączony do komputera, oprogramowanie Waves pokazuje na ekranie jednocześnie wykres sygnału w funkcji czasu(górne okno) i sygnał w funkcji częstotliwości ( dolne okno). Oprogramowanie pokazuje na wykresie 50 pobranych próbek w funkcji czasu i w sposób ciągły realizuje algorytm FFT, wyświetlając widmo w domenie częstotliwości. Operator przy pomocy myszki może powiększać obszar na wykresie czasu i częstotliwości i odczytywać wyniki. Można to obejrzeć na nasze stronie, na zdjęciach umieszczonych poniżej zdjęcia miernika. Po prawej stronie dostępny jest panel sterowania. 

Miernik NHT3D współpracuje ze wszystkimi sondami przedstawionymi w załączniku poniżej oraz na stronie prezentującej miernik NHT310. Dzięki temu miernik może być wykorzystany w całym paśmie 0-40GHz. Dla przeprowadzenia badań składowej elektrycznej i składowej magnetycznej w paśmie częstotliwości 5Hz - 400kHz niezbędne są trójosiowe sondy 11E  i 10B.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zakres częstotliwości:  DC , DC- 400 kHz, 100 kHz- 40 GHz
Jednostki pomiarowe:   V/m, A/m, W/m2, mW/cm2, uT, mT ( zależne od sondy)
Wartości pomiarowe :   Wart. Chwilowa (ISO) oraz z poszczególnych osi, Maksymalna (MAX),
średnia (AVG) dla okien czasowych od 1 s do 192 min., średnia 24 godz. ( za pomocą programu Waves)
Uśrednianie wyników w przestrzeni:   SPT średnia z pojedynczych pomiarów w różnych punktach
Jednoczesny pomiar w osiach X, Y, Z
Indeksy wyświetlane: WP (Low Action Llev., High Action Lev., Limbs Action Lev.), Ib
Indeksy z Waves :       RMS, Peak, WP, Ib, II98, IRSS, IRMS, Fmax
Pamięć:  1024 pomiary ręczne (snapshots).
29 sekwencje monitoringu (max długość 1 monitorowania 24.576 punktów,
Suma punktów możliwych do zapisania w pamięci 245.760).
Częstotliwość próbkowania: do wyboru od 1s do 30s.
Interfejs optyczny: szeregowy, full dupleks
Wejście sondy: plug-and-play, złącze LEMO™(autodetekcja sond)
GPS :wbudowany w urządzenie, typ FALCOM FSA03 quadrifilar helix
Oprogramowanie: Waves (sys. Microsoft Windows XP, 7,10, Vista, 7, 8)

SPECYFIKACJA
Bateria Litowo-jonowa, Czas pracy baterii > 8 h (> 24 jako opcja)
Czas ładowania baterii: 3 h
Wskaźnik naładowania baterii: graficzny na wyświetlaczu / w oprogramowaniu
Temperatura pracy: -10°C ÷ +50°C
Przechowywanie:     -20°C ÷ +70°C
Wilgotność: 5% ÷ 95% bez kondensacji
Wymiary:      160 x 98 x 46 mm (bez sondy)
Waga:           600g      (z baterią, bez sondy)

 

SONDY  POMIAROWE  MIERNIKA  NHT

Sondy E pola elektrycznego i sondy B pola magnetycznego  niskiej częstotliwości

                   Typ sondy

Parametr

11E

33E ( w 33P)

10B

20B (100cm)

30B  (100cm)

33H (w 33P)

Zakres częstotliwości 

5 Hz – 400 kHz

5 Hz – 400 kHz

5 Hz – 20 kHz

5 Hz – 400 KHz

Rodzaj odpowiedzi częstotliwościowej

płaska

Zakres pomiaru

 

20 V/m – 20 kV/m  

0,1 uT – 1 mT

0,3 uT – 16 mT

0,3 uT – 1 mT

Zakres dynamiki

60 dB

80dB

> 94 dB

> 94 dB

Odchyłka od płaskiej charakterystyki częst.

± 0,5 dB  (50Hz – 50kHz)

± 1 dB    (50Hz – 400kHz)

dla 1000 V/m

± 0,5 dB  (50Hz – 50kHz)

± 1 dB   (50Hz – 400kHz)

dla 30  uT

± 0,5 dB  (50Hz – 20kHz)

 

± 0,5 dB  (50Hz – 50kHz)

± 1 dB   (50Hz – 400kHz)

dla 30  uT

Liniowość

± 0,5 dB
( >200V)

± 0,5 dB  
(o,1 uT – 1mT)

± 0,5 dB  
(o,1 uT – 1mT)

± 0,5 dB
(o,1 uT –1mT)

Odchyłka odp. Izotropowej

± 0,5dB

± 0,5 dB

± 0,5 dB

± 0,5 dB

Kierunkowość

izotropowa

Wymiary

365 x 120śr

327 x 60śr

365 x 120śr

365 x 120śr

Okres kalibracji

24 miesiące

Temperatura pracy

0 oC  - 50 oC


Sondy H pól statycznych - pola magnetycznego stałego DC i  DC do 1 KHz

                     Typ sondy

Parametr

10H

33H (w 33P)

20H

30H

Zakres częstotliwości

DC

DC- 1kHz

DC-1kHz

Rodzaj odpowiedzi częstotliwościowej

płaska

Zakres pomiaru

 

1uT - 4mT

10 uT - 5mT

1 mT 5 T

200 uT - 600 mT

Zakres dynamiki

>60dB

>80 dB

70 dB

Odchyłka od płaskiej charakterystyki  częstotliwościowej

± 1 dB

±0,5dB

(@ 5mT)

±0,5 dB 

(@ 5mT)

Liniowość

± 0,5 dB

±0,7dB  (5-100mT)

±0,7dB   (1-100mT)

Odchyłka odp. Izotropowej

±1 dB 

±0,7dB  (@10mT)

±0,7dB  (@10mT)

Kierunkowość

Izotropowa

Wymiary

278 x 16śr/ 365 x 120śr

278 x 16śr

278 x 16śr

Okres kalibracji

24 miesiące

Temperatura pracy

0 oC  - 50 oC


Sondy  E  zmiennego pola elektrycznego i sonda H zmiennego pola magnetycznego wysokich częstotliwości

                     Typ sondy

Parametr

01E

02E

03E

04E

02H

Zakres częstotliwości

100 kHz- 6,5 GHz

400 kHz -40MHz

100 kHz –18 GHz

3 MHz –40 GHz

300 kHz- 30 MHz

Rodzaj odpowiedzi częstotliwościowej

płaska

Zakres pomiaru

0,2 – 350 V/m (cw)

2 – 800 V/m (cw)

0,8 - 340 V/m (cw)

0,5 – 350 V/m (cw)

0,016 – 16  A/m

Zakres dynamiki

65 dB

52 dB

52 dB

56 dB

60 dB

Odchyłka od płaskiej charakterystyki  częstotliwościowej

±1,5 dB  (1MHz -3GHz)

 

±2,5 dB  (3MHz -6,5 GHz

 

<±1,0 dB

(500kHz -40 MHz)

±1,5 dB (100kHz-3 GHz)

 

±3 dB  (3GHz-18 GHz)

- 3 - 0 dB  (3MHz-10 MHz)

±0,8 dB (10MHz-1,8 GHz)

±3 dB  (1,8GHz- 18 GHz)

±5 dB  (18GHz - 40 GHz)

 

±1,5 dB 

 (500kHz -  30 MHz)

Liniowość

± 0,5 dB

( 2- 200 V/m)

± 0,5 dB

( 2- 800 V/m)

±0,5 dB( 2 -200 V/m)

±0,5 dB

(2 – 350V/m)

±1,5 dB

( 0,016 – 16 A/m)

Odchyłka odp. Izotropowej

± 0,5 dB

( @ 100MHz)

± 0,4 dB

( @ 20MHz)

± 0,5 dB

( @ 100MHz)

±0,4 dB    (@100MHz)

±0,5 dB    (@  1 GHz)

0,5 dB

( @ 20MHz)

Kierunkowość

izotropowa

Wymiary

327 x 60 śr

327 x 60śr

327 x 60śr

327 x 60śr

365 x 120śr

Okres kalibracji

24 miesiące

Temperatura pracy

0 oC  - 50 oC

 

Uw. Sonda 33P – sonda z 3 czujnikami: pola statycznego DC , elektrycznego i magnetycznego 5Hz-400kHz

Produkty powiązane

Załączniki dla tego produktu